UE Projects

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu:

Zagraniczna promocja produktów REBEL SKIN poprzez udział w programie promocji branży mody polskiej.

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu

176 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

149 940.00 PLN

Przedmiot projektu

Promowanie oferty REBEL SKIN w ramach programu promocji branży mody polskiej, z uwzględnieniem pozaunijnych rynków perspektywicznych: Azja Południowo-Wschodnia (Japonia), Bliski Wschód (Izrael), Ameryka Północna (Kanada, USA) oraz państwa BRIC (Chiny).

Cele projektu

Wypromowanie artystycznej odzieży sportowej pod marką REBEL SKIN, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie:

  • podpisanie łącznie 13 kontraktów handlowych;
  • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,
  • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.